PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

NJ-Cook4You Catering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NJ-Cook4You Catering, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NJ-Cook4You Catering verstrekt. NJ-Cook4You Catering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

WAAROM NJ-Cook4You Catering GEGEVENS NODIG HEEFT

NJ-Cook4You Catering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan NJ-Cook4You Catering uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG NJ-Cook4You Catering GEGEVENS BEWAART

NJ-Cook4You Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

NJ-Cook4You Catering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van NJ-Cook4You Catering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NJ-Cook4You Catering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

NJ-Cook4You Catering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van NJ-Cook4You Catering bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan NJ-Cook4You Catering te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NJ-Cook4You Catering heeft hier geen invloed op.
NJ-Cook4You Catering heeft Google geen toestemming gegeven om via NJ-Cook4You Catering verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nj-cook4you.nl. NJ-Cook4You Catering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

NJ-Cook4You Catering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NJ-Cook4You Catering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NJ-Cook4You Catering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NJ-Cook4You Catering op via info@nj-cook4you.nl. https://nj-cook4you.nl is een website van NJ-Cook4You Catering. NJ-Cook4You Catering is als volgt te bereiken:

Postadres: Boezemweg 6K, 2641KH te Pijnacker

Vestigingsadres: Boezemweg 6K, 2641KH te Pijnacker

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28113536

Telefoon: 06-150 56 880 | 097-500 26 18

E-mailadres: info@nj-cook4you.nl